24 uur bereikbaar homeadres van vertrouwenwat te doen na een overlijden?
respect en aandachteen waardig afscheideen uitvaart volgens wens
wat kan ubc u bieden?bereikbaarheidcontact

Wat kan Uitvaartcentrum Bouwens u op dít moment bieden?

Inschrijving in het register
Naast de mogelijkheden tot het storten van een bedrag in Depositofonds Uitvaartcentrum Bouwens en/of het
(bij)verzekeren bestaat de mogelijkheid tot het inschrijven in het register van Uitvaartcentrum Bouwens.

De ingeschrevene geeft met het op naam gestelde bewijs van inschrijving aan dat zijn of haar uitvaart door Uitvaartcentrum Bouwens dient te worden verzorgd. De inschrijving geldt voor zowel een alleenstaande, als voor een gezin en voor op andere wijze samenwonenden.

Door betaling van een éénmalige bijdrage van € 50,00 per huishouden wordt op de nota van de volledig door Uitvaartcentrum Bouwens verzorgde uitvaart van iedere ingeschrevene, als boven bedoeld, € 100,00 in mindering gebracht.